Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Espanyol :: lliçó 109 Equip: Argot

Vocabulari

Llibre de Visites
Libro de visitas (el)
Carret de la compra
Carro de la compra (el)
Grup de notícies
Grupo de noticias (el)
Subscriure
Suscribirse
Els missatges sortints
Mensajes salientes (los)
Electrònic xifrat
Correo cifrado (el)
Safata de Enviats
Bandeja de mensajes enviados (los)
Els missatges esborrats
Mensajes eliminados (los)
Safata d'entrada
Bandeja de entrada (la)
Safata de sortida
Bandeja de salida (la)