Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Espanyol :: lliçó 106 Ocupació: L'entrada de dades

Vocabulari

Bold (text)
Negrita
Plantilla
Plantilla (la)
Preferències
Preferencias (las)
Marcar la casella
Marcar la casilla
Transferència d'arxius
Transferencia de archivo (la)
Accedir
Inicio de session
Paraula clau
Palabra clave (la)
Nom d'usuari
Nombre de usuario (el)
Contrasenya
Contraseña (el)
La signatura digital
Firma digital (la)
Domini públic
Dominio público (el)
Ample de banda
Ancho de banda (el)
Bandera
Anuncio (el)
Icona
Ícono (el)
Preguntes més freqüents
Preguntas frecuentes (las)