Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Espanyol :: lliçó 104 Ocupació: Navegar per la Internet

Vocabulari

Pàgina principal
Pagina de inicio (la)
Pujar
Subir
Triar
Elija
Carpeta
Carpeta (la)
Barra d'eines
Barra de herramienta (la)
Tornar
Regresar
Marcador
Marcador
Arrova (@)
Arroba (la)
Barra (/)
Barra diagonal (la)
Dos punts (:)
Dos puntos (los)