Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Espanyol :: lliçó 103 Ocupació: Utilització d'Internet

Vocabulari

Internet
Internet (el)
Enllaç
Enlace (el)
Hiperenllaç
Hiperenlace (el)
Proveïdor de serveis d'Internet
Proveedor de servicios internet (el)
Xarxa
Red (el)
Lloc web
Sitio web (el)
Pàgina web
Página web (la)
Adreça de pàgina web (URL)
Dirección de una página web
Lloc web segur
Sitio web seguro (el)
Navegador
Navegador (el)
Search Engine
Motor de búsqueda (el)
Servidor segur
Servidor seguro (el)