Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Espanyol :: lliçó 101 Ocupació: Sol · licitud de treball

Vocabulari

Estic buscant una feina
Estoy buscando trabajo
Puc veure el seu full de vida?
¿Puedo ver su hoja de vida?
Aquí està el meu full de vida
Está es mi hoja de vida
Hi ha referències que puc contactar?
¿Tiene referencias a las que pueda llamar?
Aquí està una llista de les meves referències
Aquí tiene una lista de mis referencias
Quanta experiència té vostè?
¿Cuánta experiencia tiene?
Quant de temps ha estat treballant en aquest camp?
¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esta especialidad?
3 anys
Tres años
Sóc un graduat de l'escola secundària
Estoy graduado de la secundaria
Sóc un graduat de la universitat
Estoy graduado de la universidad
Estic buscant un treball de mig temps
Busco trabajo de media jornada
M'agradaria treballar a temps complet
Quiero trabajar tiempo completo
Ofereixen algun tipus d'assegurança de salut?
¿Ofrece seguro médico?
Sí, després de sis mesos de treballar aquí
Si, cuando complete seis meses de trabajo aquí