Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Espanyol :: lliçó 100 Oficina: Mobles

Vocabulari

Taula
Mesa (la)
Paperera
Papelera (la)
Cadira
Silla (la)
Altaveu
Altavoz (el)
Bandera
Bandera (la)
És aquest el seu escriptori?
¿Es éste su escritorio?
Missatge
Mensaje (el)
Llum
Lámpara (la)
Llum
Luz (la)