Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Espanyol :: lliçó 99 De oficina: escriptori

Vocabulari

Estic buscant una grapadora
Estoy buscando una grapadora
Xinxa
Tachuela (la)
Llapis
Lápiz (el)
Llibre
Libro (el)
Paper
Papel (el)
Quadern
Cuaderno (el)
Diapositives
Diapositivas (las)
Calendari
Calendario (el)
Cinta
Cinta (la)
Necessito trobar un mapa
Necesito encontrar un mapa