Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Espanyol :: lliçó 98 Oficina: Subministraments

Vocabulari

On són les tisores?
¿Dónde están las tijeras?
Maquineta
Sacapuntas (el)
Clip
Clip (el)
Necessito una ploma
Necesito un bolígrafo
Bloc de notes
Bloc (el)
Regla
Regla (la)
Sobre
Sobre (el)
Segell
Estampilla (la)
Cola
Pegamento (el)
Goma d'esborrar
Borrador (el)