Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Espanyol :: lliçó 97 Oficina: Equip

Vocabulari

Fax
Fax (el)
Fotocopiadora
Fotocopiadora (la)
Telèfon
Teléfono (el)
Màquina d'escriure
Máquina de escribir (la)
Projector
Proyector (el)
Ordinador
Computador (el)
Pantalla
Pantalla (la)
La impressora funciona?
¿Está trabajando la impresora?
Disc
Disquete (el)
Calculadora
Calculadora (la)