Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Espanyol :: lliçó 93 Doctor: Sick

Vocabulari

He de veure un metge
Necesito ver a un médico
El doctor està a l'oficina?
¿Está el doctor en la oficina?
No em sento bé
No me siento bien
Estic malalt
Yo estoy enfermo
Tinc un mal de panxa
Tengo dolor de estómago
Tinc un mal de cap
Tengo dolor de cabeza
Establir
Acostar
Em fa mal el coll
Me duele la garganta
Sento nàusees
Tengo náusea
Tinc una al · lèrgia
Tengo una alergia
Tinc diarrea
Tengo diarrea
Estic marejat
Estoy mareado
Tinc una migranya
Tengo una migraña