Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Espanyol :: lliçó 92 Vacances: Al país

Vocabulari

Al país
En el campo
Camp
Campo (el)
Granero
Establo (el)
Granja
Granja (la)
Agricultor
Granjero (el)
Tractor
Tractor (el)
El cel és bonic
El cielo es bonito
Hi ha tantes estrelles
Hay muchas estrellas
Es tracta d'una lluna plena
Es luna llena
M'encanta el sol
Yo amo el sol