Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Espanyol :: lliçó 89 Vacances: Els animals domèstics

Vocabulari

Animals
Animales (los)
Té vostè un gos?
¿Tiene un perro?
Sóc al · lèrgic als gats
Soy alérgica a los gatos
Tinc un ocell
Yo tengo un pájaro
Conill
Conejo (el)
Gallina
Gallina (la)
Gall
Gallo (el)
M'agraden els cavalls
A mí me gustan los caballos
Pollastre
Pollo (el)
Porc
Puerco (el)