Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Espanyol :: lliçó 85 Platja: Vull prendre el sol

Vocabulari

Vull practicar esquí aquàtic
Yo quiero ir a practicar el esquí acuático
No vull anar a pescar
Yo no quiero ir a pescar
No vull anar a nedar
Yo no quiero ir a nadar
Vull anar al parc
Yo quiero ir al parque
Vull anar al llac
Yo quiero ir al lago
No vull anar a acampar
Yo no quiero ir a acampar
No vull sortir a navegar
Yo no quiero ir en el barco de vela
Vull anar en pot
Yo quiero ir a navegar
Vull esquiar
Yo quiero esquiar
Vull viatjar
Yo quiero viajar