Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Espanyol :: lliçó 83 Platja: Anirem a nedar

Vocabulari

Aigua
Agua (el)
Piscina
Piscina (la)
Salvavides
Salvavidas (el/la)
Taula de surf
Tabla de surf (la)
Immersió lleugera
Esnórquel (el)
Snorkeling
Nadar con equipo de esnórquel
Surf
Surfear
Natació
Nadar
Submarinisme
Bucear