Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Espanyol :: lliçó 80 Platja: Prendre el sol

Vocabulari

A la platja
En la playa
Prendre el sol
Tomar el sol
Mar
Mar (el)
Onada
Ola (la)
Arena
Arena (la)
Posta del sol
Puesta del sol (la)
Illa
Isla (la)
Llac
Lago (el)
Oceà
Océano (el)
Port
Puerto (el)
Badia
Bahía (la)
Costa
Costa (la)
Marea alta
Marea alta (la)
Marea baixa
Marea baja (la)
Tovalloles
Toallas (las)