Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Espanyol :: lliçó 79 Dinar: Quantitats i contenidors

Vocabulari

Ampolla
Botella (la)
Pot
Tarro (el)
Llauna
Lata (la)
Caixa
Caja (la)
Sac
Saco (el)
Borsa
Bolsa (la)
Una mica més
Un poco más
Més
Más
Una porció
Una ración
Una mica més
Un poquito
Massa
Demasiado