Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Espanyol :: lliçó 55 Al voltant de la ciutat: Transport

Vocabulari

Necessito un taxi
Yo necesito un taxi
Quant és la tarifa?
¿Cuánto cuesta el viaje?
Trànsit
Tráfico (el)
Helicòpter
Helicóptero (el)
Avió
Avión (el)
Tren
Tren (el)
Estació del metro
Estación del metro (la)
Vaixell
Barco (el)
Bicicleta
Bicicleta (la)
Camió
Camión (el)
Cotxe
Carro (el)
Autobús
Autobús (el)
Aparcament
Estacionamiento (el)
Parquímetre
Parquímetro (el)