Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Espanyol :: lliçó 53 A la ciutat: Al carrer

Vocabulari

Carrer
Calle (la)
Intersecció
Intersección (la)
Signe trànsit
Señal de tránsito (la)
Cantonada
Esquina (la)
Streetlight
Poste de luz (el)
Semàfor
Semáforo (el)
Vianants
Peatón (el)
Avinguda
Avenida (la)
Pas de vianants
Cruce peatonal (el)
Vorera
Acera (la)
Banys
Baños (los)
Bany
Baño (el)