Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Espanyol :: lliçó 50 Hotel: expressions d'Emergència

Vocabulari

Cercar
Mire
Escoltar
Escuche
Tenir cura
Cuidado
Foc
Fuego
Fora d'aquí
Fuera de aquí
Ajudar
Ayuda
Ajuda'ma
Socorro
Prisa
Desee prisa
Aturi
Alto
Policia
Policía
És una emergència
Es una emergencia