Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Espanyol :: lliçó 45 Viatges: En arribar al seu destí

Vocabulari

Benvingut
Bienvenidos
Aquí està el meu passaport
Aquí está mi pasaporte
Té alguna cosa de declarar?
¿Tiene algo que declarar?
Sí, tinc una mica de declarar
Sí, tengo algo que declarar
No, no tinc res a declarar
No, tengo nada que declarar
Sóc aquí per negocis
Estoy aquí de negocios
Jo sóc aquí de vacances
Estoy aquí de vacaciones
Estaré aquí una setmana
Estaré aquí una semana
On puc reclamar el meu equipatge?
¿Dónde puedo reclamar mi equipaje?
On és la duana?
¿Dónde está la aduana?
Podria vostè si us plau m'ajudi amb el meu equipatge?
¿Por favor, me puede ayudar con las maletas?
Puc veure el seu bitllet de reclam d'equipatge?
¿Me permite ver el tiquete de las maletas?