Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Espanyol :: lliçó 44 Viatge: On vas?

Vocabulari

On et dirigeixes?
¿Para dónde se dirige usted?
Quantes maletes té?
¿Cuántas maletas tiene?
A quina terminal es necessiten?
¿Qué terminal necesita?
Voldria un seient de passadís
Quisiera un asiento junto al pasillo
M'agradaria tenir un seient a la finestra
Quisiera un asiento junto a la ventana
Per què l'avió es retarda?
¿Por qué el avión está retrasado?
Abróchate el cinturó de seguretat
Abróchese su cinturón
Puc tenir una manta?
¿Puedo tener una manta?
A quina hora anem a aterrar?
¿A qué hora vamos a aterrizar?