Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Espanyol :: lliçó 43 Viatges: On és el meu equipatge?

Vocabulari

Àrea de reclam d'equipatge
Reclamo de equipaje (el)
Cinta transportadora
Banda transportadora (la)
Equipatge compra
Carrito de equipaje (el)
Butlleta de reclam d'equipatge
Tiquete de las maletas (el)
Pèrdua d'equipatge
Equipaje extraviado (el)
Perdut i trobat
Oficina de objetos perdidos (la)
Porter
Maletero (el)
Elevador
Ascensor (el)
Passamans
Cintas transportadoras (las)
Entrada
Entrada (la)
Sortida
Salida (la)
Canvi de diners
Cambio de dinero (el)
Parada d'autobús
Parada de autobús (la)
Renda de cotxes
Alquiler de autos (el)