Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Espanyol :: lliçó 42 Viatge: Sortida i arribada

Vocabulari

Sortida
Salida (la)
Enlairament
Despegue (el)
Aterratge
Aterrizaje (el)
Pista
Pista (la)
Arribada
Llegada (la)
Edifici de la terminal
Terminal (el)
Secció per a no fumadors
Sección de no fumar (la)
Duana
Aduana (la)
Duty free
Área libre de impuestos (el)
Guàrdia de seguretat
Guardia de seguridad (el)
Detector de metalls
Detector de metales (el)
Màquina de raigs X
Máquina de rayos X (la)
Formulari d'identificació
Forma de identificación (la)