Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Espanyol :: lliçó 41 Turisme: A l'avió

Vocabulari

Maleter
Compartimiento de equipaje (el)
Taula de safata
Mesita auxiliar (la)
Passadís
Pasillo (el)
Fila
Fila (la)
Seient
Asiento (el)
Coixí
Almohada (la)
Auriculars
Audifonos (los)
Cinturó de seguretat
Cinturón (el)
Altitud
Altitud (la)
Sortida d'emergència
Salida de emergencia (la)
Armilla salvavides
Chaleco salvavidas (el)
Ala
Ala (el)
Cola
Cola (la)