Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Espanyol :: lliçó 40 Viatge: Aeroport

Vocabulari

Aeroport
Aeropuerto (el)
Avió
Avión (el)
Vol
Vuelo (el)
Bitllet
Tiquete (el)
Pilot
Piloto (el/la)
Auxiliar de vol
Auxiliar de vuelo (el/la)
Nombre de vol
Número de vuelo (el)
Porta d'embarcament
Puerta de embarque (la)
Boarding pass
Pase de abordar (el)
Passaport
Pasaporte (el)
Equipatge de mà
Equipaje de mano (el)
Maleta
Maleta (la)
Equipatge
Equipaje (el)