Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Espanyol :: lliçó 35 Oposats: Vell / nou

Vocabulari

Vell
Viejo
Nou
Nuevo
Aspre
Áspero
Alise
Liso
Espessor
Grueso
Delgado
Delgado
Fred (clima)
Frío
Hot (temps)
Calor
Tots
Todos
Cap
Ninguno
Abans
Antes
Després
Después