Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Espanyol :: lliçó 33 Oposats: Lent / ràpid

Vocabulari

A poc a poc
Despacio
Ràpid
Rápido
Buit
Vacío
Complet
Lleno
Bastant
Bonito
Lleig
Feo
Ruidoso
Ruidoso
Tranquil
Callado
Fort
Fuerte
Feble
Débil
Veritat
Verdad
Mentir
Mentira
Dur
Duro
Suau
Suave