Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Espanyol :: lliçó 30 Oposats: gran / petit

Vocabulari

Gran
Grande
Petit
Pequeño
Alt
Alto
Curt
Bajo
Jove
Joven
Vell
Viejo
Flac
Flaco
Greix
Gordo
Fins
Arriba
A baix
Abajo
Qüestió
Pregunta
Respondre
Respuesta