Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Espanyol :: lliçó 27 Temps: Quina hora és?

Vocabulari

Quina hora és?
¿Qué hora es?
A quina hora?
¿A qué hora?
Migdia
Mediodía
Mitjanit
Medianoche