Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Espanyol :: lliçó 25 Temps: Mesos de l'any

Vocabulari

Els mesos de l'any
Los meses del año
Gener
Enero
Febrer
Febrero
Març
Marzo
Abril
Abril
Maig
Mayo
Juny
Junio
Juliol
Julio
Agost
Agosto
Setembre
Septiembre
Octubre
Octubre
Novembre
Noviembre
Desembre
Diciembre