Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Espanyol :: lliçó 21 Persones: relacions familiars

Vocabulari

Madrastra
Madrastra (la)
Padrastre
Padrastro (el)
Germanastra
Hermanastra (la)
Germanastre
Hermanastro (el)
Sogre
Suegro (el)
Sogra
Suegra (la)
Cunyat
Cuñado (el)
Cunyada
Cuñada (la)