Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Espanyol :: lliçó 18 Instruccions: On?

Vocabulari

Darrere d'
Detrás de
Davant d'
Delante de
Al costat de
Al lado de
La primera porta a la dreta
La primera puerta a la derecha
Al semàfor, giri a la dreta 4
En la cuarta luz volteé a la derecha
Em entens?
¿Usted me comprende?
Nord
Norte (el)
Oest
Oeste (el)
Sud
Sur (el)
Orient
Este (el)
A la dreta
A la derecha (la)
A l'esquerra
A la izquierda (la)
Hi ha un ascensor?
¿Hay un ascensor?
On són les escales?
¿Dónde están las escaleras?
En quina direcció?
¿En qué dirección?
La segona porta a l'esquerra
La segunda puerta a la izquierda
A la tornada de cantonada a l'esquerra
En la esquina volteé a la izquierda