Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Espanyol :: lliçó 16 Instruccions: Vine aquí

Vocabulari

Ella t'ajudarà
La señora lo ayudará
Seure
Siéntese
Vine aquí
Venga aquí