Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Espanyol :: lliçó 9 Inici: Expressions

Vocabulari

A propòsit
A propósito
Almenys
Por lo menos
Finalment
Por fin
No obstant això
Sin embargo
Per tant
Por eso
No es preocupi
No se preocupe
Això depèn
Eso depende
Em sap greu
Lo siento
Ara mateix
Ahora mismo
No sé
No sé
Com aquest
Así