Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Espanyol :: lliçó 8 Inici: Per exemple

Vocabulari

D'
De
Per
Para
Dels
Del
Si
Si
Des
Desde
Encara
Aunque
El nostre
Nuestro
Entre
Entre
Potser
Quizás
En
En
Per exemple
Por ejemplo