Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Espanyol :: lliçó 7 Inici: Jo sóc

Vocabulari

Jo sóc
Yo soy
És
Está
És
Es
I
Y
Perquè
Porque
Sinó
Pero
O
O
En
En
Sense
Sin
En
En