Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Espanyol :: lliçó 6 Inici: preguntes curtes

Vocabulari

Quan?
¿Cuándo?
On?
¿Dónde?
Quin?
¿Cuál?
Qui?
¿Quién?
De qui?
¿De quién?
Per què?
¿Por qué?
Què?
¿Qué?
Com?
¿Cómo?
Quant de temps?
¿Cuánto tiempo?
Quant?
¿Cuánto?
Té?
¿Tiene?
A qui?
¿A quién?
Amb què?
¿Con qué?