Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Espanyol :: lliçó 5 Inici: Pronoms

Vocabulari

Jo
Yo
Vostè
Vostè
Usted
Ell
Él
Ella
Ella
Nosaltres
Nosotros
Vostè
Ustedes
Ells
Ellos
La meva
Mi
La seva
Tu
La seva
Su
Ella
Su
Aquesta
Esto
Que
Eso
Aquests
Estos
Aquells
Esos