Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Espanyol :: lliçó 3 Començar: Parli més lent

Vocabulari

Parli poc a poc
Hable despacio
No ho entenc
No entiendo
Ho entens?
¿Usted entiende?
Segur
Seguro
Repetiu, si us plau
Repita, por favor
Una altra vegada
Otra vez
Paraula per paraula
Palabra por palabra
A poc a poc
Despacio
Com es diu?
¿Cómo se dice?
Què significa això?
¿Qué significa eso?
Què li vas dir?
¿Qué dijo usted?
Té una pregunta?
¿Tiene alguna pregunta?