Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Espanyol :: lliçó 1 Inici: Hola

Vocabulari

Hola
Hola
Bon dia
Buenos días
Bona tarda
Buenas tardes
Bona nit
Buenas noches
Bona nit
Buenas noches
Com estàs?
¿Cómo está?
Molt bé, gràcies
Bien, gracias
I vostè?
¿Y usted?
Benvingut
Bienvenidos
És un dia bonic
Es un día bonito
Have a nice day
Tenga un buen día
Comiat
Adiós
Fins després
Hasta luego
Fins demà
Hasta mañana
Perdó
Perdón
Podem ajudar?
¿Puedo ayudarle?