Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Turc :: lliçó 100 Oficina: Mobles

Vocabulari

Taula
Masa
Paperera
Kâğıt sepeti
Cadira
Sandalye
Altaveu
Hoparlör
Bandera
Bayrak
És aquest el seu escriptori?
Bu onun masası mı?
Missatge
Mesaj
Llum
Lamba
Llum
Işık