Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Turc :: lliçó 36 Cos: Head

Vocabulari

Parts del cos
Vücut parçaları
Cap
Kafa
Cabell
Saç
Cara
Yüz
Front
Alın
Cella
Kaş
Pestanyes
Kirpikler
Ull
Göz
Nas
Burun
Galta
Yanak
Oïda
Kulak