Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Turc :: lliçó 18 Instruccions: On?

Vocabulari

Darrere d'
Arkasında
Davant d'
Önünde
Al costat de
Yanında
La primera porta a la dreta
Sağdaki ilk kapı
Al semàfor, giri a la dreta 4
Dördüncü ışıklarda sağa dön
Em entens?
Beni anlıyor musun?
Nord
Kuzey
Oest
Batı
Sud
Güney
Orient
Doğu
A la dreta
Sağa
A l'esquerra
Sola
Hi ha un ascensor?
Asansör var mı?
On són les escales?
Merdivenler nerede?
En quina direcció?
Hangi yönde?
La segona porta a l'esquerra
Soldan ikinci kapı
A la tornada de cantonada a l'esquerra
Köşeden sola dön