Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Turc :: lliçó 17 Instruccions: Al final del passadís

Vocabulari

Tot dret
Dosdoğru
A la part de darrere
Arkada
Per al front
Ön Tarafta
Dins
İçinde
Fora
Dışında
Aquí
Burada
Hi
Orada
Al llarg de la paret
Duvar boyunca
Prop
Yakın
Al voltant de la cantonada
Köşeyi dönünce
Lluny
Uzakta
Al taulell
Masa başında
En la línia
Sırada
A baix
Alt katta
Amunt
Üst katta
Al final del passadís
Koridorun aşağısında