Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Turc :: lliçó 8 Inici: Per exemple

Vocabulari

Per
İçin
Si
Eğer
Des
Çünkü
Encara
Her ne kadar
El nostre
Bizim
Entre
Arasında
Potser
Belki
En
Üzerinde
Per exemple
Örneğin