Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Turc :: lliçó 7 Inici: Jo sóc

Vocabulari

Jo sóc
Ben
És
-dir
És
-dır
I
Ve
Perquè
Çünkü
Sinó
Fakat
O
Veya
En
İçinde
Sense
Olmadan