Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Turc :: lliçó 3 Començar: Parli més lent

Vocabulari

Parli poc a poc
Yavaş konuş
No ho entenc
Anlamıyorum
Ho entens?
Anlıyor musun?
Segur
Tabii
Repetiu, si us plau
Tekrar et, lütfen
Una altra vegada
Tekrar
Paraula per paraula
Kelimesi kelimesine
A poc a poc
Yavaş yavaş
Com es diu?
Nasıl diyorsunuz?
Què significa això?
Bu ne anlama geliyor?
Què li vas dir?
Ne dedin?
Té una pregunta?
Bir sorun var mı?