Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Rus :: lliçó 106 Ocupació: L'entrada de dades

Vocabulari

Plantilla
Шаблон
Preferències
Пользовательские настройки
Marcar la casella
Установите флажок
Transferència d'arxius
Передача файла
Accedir
Вход
Paraula clau
Ключевое слово
Nom d'usuari
Имя пользователя
Contrasenya
Пароль
La signatura digital
Цифровая подпись
Domini públic
Общедоступный
Ample de banda
Ширина полосы пропускания
Bandera
Баннер
Icona
Иконка
Preguntes més freqüents
Часто задаваемые вопросы