Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Rus :: lliçó 104 Ocupació: Navegar per la Internet

Vocabulari

Pàgina principal
Домашняя страница
Pujar
Загружать
Triar
Выбирать
Carpeta
Папка
Barra d'eines
Панель инструментов
Tornar
Вернуться
Marcador
Закладка
Arrova (@)
Собака (@)
Barra (/)
Косая черта (/)
Dos punts (:)
Двоеточие (:)