Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Rus :: lliçó 97 Oficina: Equip

Vocabulari

Fax
Факс
Fotocopiadora
Фотокопировальное устройство
Telèfon
Телефон
Màquina d'escriure
Пишущая машинка
Projector
Проектор
Ordinador
Компьютер
Pantalla
Экран
La impressora funciona?
Этот принтер работает?
Disc
Диск
Calculadora
Калькулятор